Fundacja Towarzystwo przyjaciół

Society OF FRIENDS foundation

Get Adobe Flash player

"Pomagajcie sobie nawzajem w praktyczny sposób, kiedy pojawia się potrzeba, co jest minimalnym wymogiem miłości." 

"Tender to one another in all convenient outward things, for that is the least love." 

George Fox,  założyciel Towarzystwa Przyjaciół (Kwakrów)

George Fox, founder of Society Friends (Quakers)

          

Zapraszamy do podróży po Londynie śladami Kwakrów ...

We welcome to London tour following Quakers' footsteps ... 


więcej w galerii zdjęć "Kwakierski Londyn"

more in photo gallery "Quakers' London"

OBUDŹ SIĘ, BY BYĆ WOLNYM ...

WAKE UP 2 BE FREE ...

  

Follow us on Twitter

@WakeUp2BeFree


Chcesz poznać swojego najgorszego wroga ? Spojrzyj w lustro ...

Do You want to know your worse enemy ? Look at the mirror ... 

* * *

 Więcej ... 


O PRAWACH CZŁOWIEKA POWIEDZIELI ...


"Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody." 

Abraham Lincoln, Prezydent USA

 Więcej ... 

PRAWA CZŁOWIEKA. 

CZYM SĄ I DLACZEGO TRZEBA ICH BRONIĆ ?


Prawa człowieka, tak jak my je rozumiemy, to niezbywalne prawa każdej istoty ludzkiej, bez względu na jej wiek, narodowość, płeć, stan zdrowia, poglądy religijne i polityczne, które każdy człowiek nabywa wraz z przyjściem na świat. Problem obrony praw człowieka nie dotyczy, jak się powszechnie sądzi, tylko krajów  tzw. Trzeciego Świata, ale również krajów wysoko rozwiniętych, w tym krajów Unii Europejskiej, a także Polski ...   

 Więcej ...  


PRAWA CZŁOWIEKA I TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ (KWAKRZY)


Początek realnego działania na rzecz  praw człowieka, wbrew powszechnie lansowanym opiniom, to nie wcale nie okres Rewolucji Francuskiej, która wprawdzie o prawach człowieka wiele mówiła, ale nagminnie je łamała, posuwając się nawet do ludobójstwa ... Początek praktycznego wcielania w życie praw człowieka wiąże się z działalnością Towarzystwa Przyjaciół, znanych bardziej pod nazwą Kwakrów, ruchu społeczno - religijnego, który powstał w połowie XVII wieku na terenie Anglii ...    

 Więcej ... 


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NA ŚWIECIE 


Kwakrzy już w kilkanaście lat od swojego powstania, stali się ruchem  międzynarodowym. Jest ich na świecie zaledwie ok. 400 000, ale są obecni i aktywni społecznie w większości krajów świata ... 

  Więcej ...  


 POMAGAMY:


 • Osobom skrzywdzonym przez Wymiar Sprawiedliwości, Instytucje Państwowe i Samorządowe.
 • Ludziom pozbawionym nie ze swojej winy pracy, firmy, mieszkania i majątku.
 • Matkom samotnie wychowującym dzieci.
 • Ojcom samotnie wychowującym dzieci.
 • Ojcom pozbawionym kontaktu ze swoimi dziećmi.
 • Więźniom, byłym więźniom i ich rodzinom. 
 • Osobom cierpiącym na przewlekłą depresję.
 •   Więcej ...  


JEŚLI CHCESZ WESPRZEĆ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ ... 

Więcej ...


WE HELP:


 • Persons damaged by Justice, State and Local Authorities.
 • People deprived of job, business, housing and property with no fault. 
 • Lonely poor mothers taking care about their children.
 • Lonely poor fathers taking care about their children.
 • Fathers deprived of the possibility of contact with their childen.
 • Prisoners, ex-prisoners and their families.
 • People suffering from chronic depression.
 •  More ... 


IF YOU WANT TO SUPPORT OUR WORK ...

More ...


DLACZEGO DZIAŁAMY ?


Nasza Fundacja powstała w celu praktycznej obrony praw człowieka tych osób, którzy ze względu na swoją sytuację zdrowotną, rodzinną i finansową lub głoszone poglady, nie mogą sami dochodzić swoich praw, są skrzywdzeni i wyrzuceni poza nawias społeczeństwa. Na codzień pomagamy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i nie mają środków finansowych, aby zapewnić sobie profesjonalną odpłatną pomoc. Piszemy korespondencję sądową, uczestniczymy jako przedstawiciele społeczni w rozprawach sądowych oraz czynnościach egzekucyjnych, interweniujemy w różnych instytucjach i podejmujemy się mediacji w konfliktach.   

  Więcej ...  


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI


Wyślij nam e-maila:

fundacjaprzyjaciol@gmail.com

 Więcej ... 

 

WE INVITE YOU TO CONTACT WITH US 


Send us an e-mail:

polishfriends00@gmail.com

 More ...